Imputeret forbrug over livscyklussen

Billede af publikationens forside
18-03-2014
DREAM Øvrige emner Stephanie Koefoed Rebbe

Arbejdspapiret beregner individers private forbrug ved anvendelse af registerdatainformation om deres disponible indkomst og nettoformue. Herefter beregnes det gennemsnitlige private forbrug for aldersgrupperne 16-årige til 90-årige. Det gennemsnitlige privatforbrug over alder er i papiret beregnet for år 2000 til og med år 2009.