Analyse af mervækst i de individuelle offentlige udgifter til sundhed og ældrepleje

Billede af publikationens forside
03-02-2014
DREAM Makroøkonomi

Papiret evaluerer effekten af en forlængelse af den periode, hvor de offentlige udgifter til sundhed og ældrepleje tillægges et mervækstbidrag på 0,3 procentpoint. I DREAMs grundforløb sker dette frem til 2038, hvilket i alternativet forlænges til fremskrivningens slutår.