Konsekvenser af huslejeregulering på det private udlejningsboligmarked - En mikroøkonomisk undersøgelse for 2000'erne

Billede af publikationens forside
03-09-2012
Øvrige analyser Boligøkonomi Joachim Borg Kristensen

Rapporten omhandler det private udlejningsboligmarked i Danmark, hvor konsekvenserne af huslejereguleringen undersøges. Formålet er at opdatere og udvide det eksisterende kendskab.

Download den fulde rapport

  

Der er ligeledes lavet en rapportbeskrivelse, som sammenfatter rapportens hovedresultater.

Download rapportbeskrivelse med hovedresultater

Abstract

DREAM har gennemført en undersøgelse af huslejereguleringens konsekvenser for perioden 2002-10. Undersøgelsen kvantificerer konsekvenserne ved at beregne boligreguleringsgevinster i de enkelte private udlejningsboliger med registerdata. Den væsentligste udfordring er i denne sammenhæng at skønne, hvad huslejen vil være i en situation uden huslejeregulering. Dynamiske effekter ved ændringer i efterspørgsels- og udbudsforhold medregnes ikke. Ved at sammenholde de skønnede gevinster med information på boligerne og disses lejere og udlejere er det muligt at undersøge følgende problemstillinger:

  • Fører den gældende huslejeregulering til en opsplitning af det private udlejningsboligmarked i forhold til lejefastsættelse?
  • Er huslejereguleringen lighedsskabende?
  • Hvem er udlejerne?
  • Hvordan fordeler boligreguleringsgevinster sig på boliger?