De samfundsøkonomiske konsekvenser af forbedret indeklima i den danske folkeskole

Billede af publikationens forside
28-08-2012
DREAM Makroøkonomi

I notatet beskrives fire marginaleksperimenter, som evalueres i den makroøkonomiske model DREAM. Eksperimenterne skal illustrere de samfundsøkonomiske konsekvenser af forbedret indeklima.