• Billede af publikationens forside

  Estimation af CES-produktionsfunktioner med Törnqvist- eller Paasche-kædeprisindekset som approksimation for CES prisindekset

  Publiceret 10-12-2012
  DREAM Dokumentation Andreas Iversen

  Arbejdspapiret undersøger via Monte Carlo simulationer konsekvenserne af at bruge et Törnqvist- eller et Paasche- kædeprisindeks i stedet for det teoretisk korrekte CES-prisindeks i estimationen af CE ...

 • Billede af publikationens forside

  Den offentlige sektor i en voksende økonomi

  Publiceret 06-12-2012
  DREAM Dokumentation Peter Stephensen

  I papiret opstilles en simpel generel ligevægtsmodel, hvor den offentlige sektor beskrives ved en Cobb-Douglas produktionsfunktion med arbejdskraft og materialer som input. Det vises, at økonomien vil ...

 • Billede af publikationens forside

  Uddannelsesfremskrivning 2012

  Publiceret 01-10-2012
  Uddannelse Uddannelse Niels Erik Kaaber Rasmussen

  Rapporten presenter metode og hovedresultater fra DREAMs uddannelsesfremskrivning 2011. DREAMs uddannelsesfremskrivning 2012 bygger på en nyudviklet uddannelsesmodel, der adskiller sig fra den tidlige ...

 • Billede af publikationens forside

  Konsekvenser af huslejeregulering på det private udlejningsboligmarked - En mikroøkonomisk undersøgelse for 2000'erne

  Publiceret 03-09-2012
  Øvrige analyser Boligøkonomi Joachim Borg Kristensen

  Rapporten omhandler det private udlejningsboligmarked i Danmark, hvor konsekvenserne af huslejereguleringen undersøges. Formålet er at opdatere og udvide det eksisterende kendskab.

 • Billede af publikationens forside

  De samfundsøkonomiske konsekvenser af forbedret indeklima i den danske folkeskole

  Publiceret 28-08-2012
  DREAM Makroøkonomi

  I notatet beskrives fire marginaleksperimenter, som evalueres i den makroøkonomiske model DREAM. Eksperimenterne skal illustrere de samfundsøkonomiske konsekvenser af forbedret indeklima.

 • Billede af publikationens forside

  Beregning af en skattereform

  Publiceret 04-07-2012
  DREAM Makroøkonomi

  Dette notat beskriver, hvorledes DREAM-modellen vurderer, at en skattereform, som er foreslået af Dansk Erhverv (DE), vil påvirke dansk økonomi. Skattereformen indeholder 6 forslag til skattelettelser ...

 • Billede af publikationens forside

  Vurdering af betydningen af arbejdsindvandring

  Publiceret 03-07-2012
  DREAM Makroøkonomi Befolkning

  Notatet redegør for forudsætninger og resultater, der er foranlediget af to eksperimenter, hvor det årlige indvandringsomfang fra vestlige lande øges med netto henholdsvis ca. 5.000 og 10.000 personer ...

 • Billede af publikationens forside

  Analyse af 11 reformforslag

  Publiceret 06-06-2012
  DREAM Makroøkonomi

  Dette notat beskriver, hvorledes DREAM-modellen vurderer, at 11 reformforslag vil påvirke den danske økonomi. Reformforslagene er stillet af Dansk Industri (DI), hvorefter DREAM har beregnet effektern ...

 • Billede af publikationens forside

  Danmarks fremtidige befolkning - Befolkningsfremskrivning 2012

  Publiceret 02-05-2012
  Befolkning Befolkning Marianne Hansen Peter Stephensen

  Rapporten præsenterer og dokumenterer DREAMs befolkningsfremskrivning 2012. Forskellen mellem sidste og dette års fremskrivning er primært forklaret af tilføjelsen af et nyt historisk år, idet opdater ...

 • Billede af publikationens forside

  Introduktion til DREAM

  Publiceret 25-04-2012
  DREAM Øvrige emner Peter Stephensen

  Onsdag den 25. april 2012 afholdt DREAM seminar om anvendelse af DREAM modellen. Dagens første oplæg var en introduktion til modellen ved forskningschef Peter Stephensen. Nedenfor kan Peters slides fr ...