Dækningsgrader for typiske pensionister

Billede af publikationens forside
18-03-2011
DREAM Øvrige emner Sune Enevoldsen Sabiers

Beregning af dækningsgrader ved overgang til folkepension for typiske indkomstforløb. Modellen er udvidet med 5 særlige typer: en faglært pædagog, en HK’er, en faglært inden for bygge og anlæg, en person med en kort teknisk uddannelse og en person med en mellemlang sundhedsuddannelse, for eksempel en sygeplejerske.