Det danske boligmarked i 2000'erne - Kortlægning af boligbestand og flyttebevægelser

01-12-2011

DREAM-gruppen udarbejder et boligøkonomisk projekt, der omfatter en fremskrivning af boligefterspørgslen i Danmark frem til år 2050. Projektet nødvendiggør et grundlæggende og opdateret kendskab til det danske boligmarked. Arbejdspapirets primære formål er derfor at undersøge dele af boligmarkedet i nyere tid med en mikroøkonomisk tilgangsvinkel. Det sker ved at kortlægge den beboede boligbestand i Danmark og danskernes flyttebevægelser mellem boliger i det seneste årti.

Abstract

The DREAM-group produduces a project in housing economics, which provides a projection of future housing demand in Denmark for the period until 2050. The project requires fundamental information on the housing market in Denmark that is brought up to date. This survey describes the occupied housing stock in Denmark in the period 2000-11 and the movement patterns of occupants in 2000-10. Accordingly, a main objective is to identify weaknesses in data that may be relevant to the project.