Efterlønssatser med Reformpakken 2020

Billede af publikationens forside
25-08-2011
DREAM Øvrige emner Sune Enevoldsen Sabiers

Analyse af de forventede efterlønssatser, hvis regeringens Reformpakken 2020 gennemføres. Analysen er foretaget med DREAM’s pensionsmodel, der er en registerbaseret simuleringsmodel.