Simuleringsmodel for livsforløb - Implementering af indkomststokastik i modellen

Billede af publikationens forside
09-11-2009
DREAM Øvrige emner Sune Enevoldsen Sabiers

I tidligere papirer er udviklingen af DREAMs livsfrløbsmodel beskrevet. I dette beskrives det, hvordan modellen udvides med indkomstusikkerhed.