Samfundsøkonomiske konsekvenser af hurtigere studiegennemførelse og studiestart

Billede af publikationens forside
12-08-2009
DREAM Makroøkonomi Uddannelse

I rapporten analyseres effekten af hurtigere gennemførelse af og hurtigere start på kompetencegivende uddannelser. Analysen er foretaget for Arbejdsmarkedskommissionen.