• Billede af publikationens forside

  Simuleringsmodel for livsforløb - Implementering af indkomststokastik i modellen

  Publiceret 09-11-2009
  DREAM Øvrige emner Sune Enevoldsen Sabiers

  I tidligere papirer er udviklingen af DREAMs livsfrløbsmodel beskrevet. I dette beskrives det, hvordan modellen udvides med indkomstusikkerhed.

 • Billede af publikationens forside

  Langsigtet økonomisk fremskrivning 2009

  Publiceret 01-10-2009
  DREAM Makroøkonomi Dokumentation

  Rapporten fremlægges DREAMs langsigtede økonomiske fremskrivning 2009. I årets fremskrivning vurderes den finanspolitiske holdbarhedsindikator til -2,2 procent. Det betyder, at den offentlige sektor h ...

 • Billede af publikationens forside

  Fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning - Befolkningsregnskab 2009

  Publiceret 21-09-2009
  Arbejdsmarked Arbejdsmarked Jonas Zangenberg Marianne Hansen Michael Andersen

  Rapporten præsenterer DREAMs fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning 2009. Befolkningens uddannelsesniveau har nu en positiv effekt på den gennemsnitlige erhvervsdeltagelse fremadrett ...

 • Billede af publikationens forside

  DREAMs livsforløbsmodel - Model og algoritme

  Publiceret 19-09-2009
  DREAM Øvrige emner Peter Stephensen

  DREAM udviklede i 2009 en stokastisk livsforløbsmodel. Modellen anvendes i dag i Finansministeriet. Udviklingsarbejdet blev finansieret af EPRN-netværket.

 • Billede af publikationens forside

  Uddannelsesfremskrivning 2009

  Publiceret 01-09-2009
  Uddannelse Uddannelse Thomas Thomsen

  Rapporten presenter metode og hovedresultater fra DREAMs uddannelsesfremskrivning 2009. Fremskrivningen gør det muligt at følge udviklingen over tid i både størrelsen af det løbende uddannelsessystem ...

 • Billede af publikationens forside

  Simuleringsmodel for livsforløb - Oversigtsbeskrivelse af modellen

  Publiceret 25-08-2009
  DREAM Øvrige emner Sune Enevoldsen Sabiers

  I papiret given en introducerende beskrivelse af DREAMs lifecycle simuleringsmodel. Modellen er en computermodel, som simulerer forbrug og opsparing over livet under antagelse af rationel adfærd.

 • Billede af publikationens forside

  Samfundsøkonomiske konsekvenser af hurtigere studiegennemførelse og studiestart

  Publiceret 12-08-2009
  DREAM Makroøkonomi Uddannelse

  I rapporten analyseres effekten af hurtigere gennemførelse af og hurtigere start på kompetencegivende uddannelser. Analysen er foretaget for Arbejdsmarkedskommissionen.

 • Billede af publikationens forside

  Danmarks fremtidige befolkning - Befolkningsfremskrivning 2009

  Publiceret 03-08-2009
  Befolkning Befolkning Marianne Hansen Mathilde Louise Barington

  Rapporten præsenterer og dokumenterer DREAMs befolkningsfremskrivning 2009. Bortset fra visse mindre ændringer er nærværende fremskrivning i så vidt omfang som muligt en opdatering af fremskrivningen ...