Langsigtet økonomisk fremskrivning 2007

Billede af publikationens forside
14-12-2007
DREAM Makroøkonomi Dokumentation

I denne rapport fremlægges DREAMs langsigtede økonomiske fremskrivning 2007. På grundlag af DREAMs langsigtede fremskrivning vurderes det at velfærdsreformen skaber et godt fundament for videreudvikling af velfærdssamfundet.