Replik til Jesper Jespersen

Billede af publikationens forside
05-06-2006
DREAM Øvrige emner Lars Haagen Pedersen Poul Schou

Replik til Jesper Jespersen artikel ”Velfærdskommissionen på et neoklassisk vildspor”, som ikke drejer sig specielt om Velfærdskommissionens
fremskrivninger, men er helt generelle for den makroøkonomiske model DREAM.

Artiklen er bragt i Samfundsøkonomen 2006:3.

Abstract

Jesper Jespersen (JJ) kritiserer i artiklen 'Velfærdskommissionen på et neoklas-sisk vildspor' forskellige forhold, som ikke drejer sig specielt om Velfærdskom-missionens fremskrivninger, men er helt generelle for den makroøkonomiske model DREAM (Danish Rational Economic Agents Model). Der er forskellige fak-tuelle misforståelser i JJs artikel, men derudover er et kernepunkt i JJs kritik, at DREAMs opbygning, ikke mindst af arbejdsmarkedet, overdriver finansieringsbe-hovet som følge af den demografiske udvikling. Hovedpointen hos JJ er, at et større efterspørgselspres fra den offentlige sektors side i sig selv skulle kunne fremskaffe et permanent større beskæftigelsesniveau.