Hovedresultater af DREAMs 2006-befolkningsfremskrivning

Billede af publikationens forside
30-06-2006
Befolkning Befolkning Marianne Hansen Lars Haagen Pedersen

Papiret præsenteres hovedresultaterne af årets befolkningsfremskrivning, hvor der anvendes en ny metode til fremskrivning af udviklingen i dødeligheden og den aldersbetingede fertilitet.