Forventet levetid for forskellige aldersgrupper - En anvendeelse af Lee-Carter metoden på danske data

14-06-2006

Til DREAMs befolkningsfremskrivning 2006 introduceres en ny metode til fremskrivning af dødeligheder: Lee-Carter metoden. I rapporten dokumenteres metodens anvendelse på danske data, ligesom fremskrevne dødeligheder vises.