Millionen - bagsiden af den danske flexicurity model

Billede af publikationens forside
26-04-2006
DREAM Øvrige emner Stine Bosse Peter Højland Lars Haagen Pedersen

Internationalt fremhæves Danmark ofte som et land, hvor velfærdssamfundet, virksomhederne og organisationerne på arbejdsmarkedet spiller positivt sammen og kombinerer social sikkerhed med fleksibilitet og omstillingsevne på arbejdsmarkedet.

Arbejdspapiret danner grunlag for et bogbidrag i Jørn Henrik Petersen og Klaus Petersen (eds.): 13 løsninger for den danske velfærdsstat, Syddansk Universitetsforlag, 2006.