• Billede af publikationens forside

  Langsigtet økonomisk fremskrivning 2006 - med vurdering af velfærdsreformen

  Publiceret 01-11-2006
  DREAM Makroøkonomi Dokumentation

  I denne rapport fremlægges DREAMs langsigtede økonomiske fremskrivning for 2006. Fremskrivningen indeholder en vurdering af de økonomiske konsekvenser af velfærdsreformen, der blev indgået forlig om i ...

 • Billede af publikationens forside

  Danmarks fremtidige befolkning - Befolkningsfremskrivning 2006

  Publiceret 30-06-2006
  Befolkning Befolkning Marianne Hansen Lars Haagen Pedersen Peter Stephensen

  Rapporten præsenterer og dokumenterer DREAMs befolkningsfremskrivning 2006. I dette års fremskrivning er gennemført en analyse af den historiske udvikling i dødelighed og restlevetid i Danmark gennem ...

 • Billede af publikationens forside

  Hovedresultater af DREAMs 2006-befolkningsfremskrivning

  Publiceret 30-06-2006
  Befolkning Befolkning Marianne Hansen Lars Haagen Pedersen

  Papiret præsenteres hovedresultaterne af årets befolkningsfremskrivning, hvor der anvendes en ny metode til fremskrivning af udviklingen i dødeligheden og den aldersbetingede fertilitet.

 • Billede af publikationens forside

  Forventet levetid for forskellige aldersgrupper - En anvendeelse af Lee-Carter metoden på danske data

  Publiceret 14-06-2006
  Befolkning Dokumentation Marianne Hansen Lars Haagen Pedersen Peter Stephensen

  Til DREAMs befolkningsfremskrivning 2006 introduceres en ny metode til fremskrivning af dødeligheder: Lee-Carter metoden. I rapporten dokumenteres metodens anvendelse på danske data, ligesom fremskrev ...

 • Billede af publikationens forside

  Replik til Christen Sørensen

  Publiceret 05-06-2006
  DREAM Øvrige emner Torben M. Andersen Lars Haagen Pedersen

  Replik til Christen Sørensen, som fremkommer med en lang række kritikpunkter af Velfærdskommissionens analyser og forslag. I papiret kommenteres de vigtigste af disse påstande og henvise til de releva ...

 • Billede af publikationens forside

  Replik til Jesper Jespersen

  Publiceret 05-06-2006
  DREAM Øvrige emner Lars Haagen Pedersen Poul Schou

  Replik til Jesper Jespersen artikel ”Velfærdskommissionen på et neoklassisk vildspor”, som ikke drejer sig specielt om Velfærdskommissionens fremskrivninger, men er helt generelle for den makroøkonomi ...

 • Billede af publikationens forside

  Velfærdsreformer og tilpasningsstrategi

  Publiceret 05-06-2006
  DREAM Øvrige emner Torben M. Andersen Lars Haagen Pedersen

  Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform er et betydeligt skridt i retning af en langsigtet løsning på finansieringen af fremtidens velfærd. På trods af de positive takter er der risiko for, at ...

 • Billede af publikationens forside

  Financial Restraints in a Mature Welfare State - The Case of Denmark

  Publiceret 01-05-2006
  DREAM Øvrige emner Torben M. Andersen Lars Haagen Pedersen

  The Scandinavian welfare states are mature in the sense of having a high level of standards for public provisions of welfare services as well as a high replacement level for income transfers, especial ...

 • Billede af publikationens forside

  Millionen - bagsiden af den danske flexicurity model

  Publiceret 26-04-2006
  DREAM Øvrige emner Stine Bosse Peter Højland Lars Haagen Pedersen

  Internationalt fremhæves Danmark ofte som et land, hvor velfærdssamfundet, virksomhederne og organisationerne på arbejdsmarkedet spiller positivt sammen og kombinerer social sikkerhed med fleksibilite ...