Indvandrere, offentlige udgifter og finanspolitisk holdbarhed

Billede af publikationens forside
01-10-2004
DREAM Befolkning Makroøkonomi Befolkning Lars Haagen Pedersen Michael Andersen Peter Stephensen Anders Due Madsen Martin Knudsen Poul Schou Morten Lobedanz Sørensen

Formålet med rapporten er at belyse de langsigtede økonomiske konsekvenser af udlændinge- og integrationspolitikken. Rapporten er bestilt af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Abstract

Formålet med rapporten er

  • at belyse de langsigtede økonomiske konsekvenser for byrdefordelingen mellem stat, amter og kommuner af udlændinge- og integrationspolitikken,
  • at vurdere udlændinge- og integrationspolitikkens betydning for de statslige og kommunale opgaver på vigtige udgiftsområder inden for undervisning, sundhed og ældrepleje,
  • at vurdere udlændinge- og integrationspolitikkens virkning på udviklingen i statslige, amtslige og kommunale indtægter og udgifter.

Rapporten er bestilt af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration til brug for Arbejdsgruppen om Byrdefordelingsmæssige Konsekvenser af Udlændinge- og Indvandringspolitikken, ABK, hos Danish Rational Economic Agents Model, DREAM.