DREAMs befolkningsfremskrivning fordelt på amter til år 2040 - Befolkningsfremskrivning 2002

Billede af publikationens forside
02-06-2003
Befolkning Dokumentation Tobias Markeprand Peter Stephensen

Rapporten gennemgår DREAMs nyudviklede model for fremskrivning af befolkningsudviklingen for amter. Fremskrivningsmodellen er udviklet i forbindelse med Strukturkommissionens arbejde.