• Estimation of the Elasticity of Substitution when Several Shifts in Factor-Augmenting Technical Change are Present

  Publiceret 04-08-2022
  MAKRO Makroøkonomi Anders Kronborg Christian Kastrup Peter Stephensen

  This paper presents a new state-space framework to jointly estimate the capital-labor elasticity of substitution and time-varying factor-augmenting technical change.

 • Billede af publikationens forside

  Analyse af CO2-afgift

  Publiceret 25-05-2022
  GrønREFORM Klima, energi og miljø Gustav Dahl Jens Sand Kirk

  På en foreløbig modelversion af GrønREFORM udarbejdes et grundforløb. Op mod grundforløbet evalueres tre alternative scenarier omhandlende CO2-afgifter.

 • Billede af publikationens forside

  Beregning af pensionsmodregning

  Publiceret 04-05-2022
  SMILE Dokumentation Tobias Markeprand

  På SMILE foretages en fremskrivning af, hvor mange der fremadrettet vil have ret til tillæg til folkepensionen. Notatet beskriver fremskrivningens forudsætninger.

 • Billede af publikationens forside

  Øget levetid og lavere pensionsalder

  Publiceret 29-04-2022
  Befolkning DREAM Arbejdsmarked Befolkning Makroøkonomi Arbejdsmarked Marianne Hansen Michael Andersen Jonas Zangenberg

  I notatet undersøges effekten af en gennemsnitlig højere levetid. Ved øget levetid fastsættes pensionsalderen dels som ved gældende aftale, og dels så pensionsperioden udgør en konstant andel af livet ...

 • Billede af publikationens forside

  To stød til landbruget i GrønREFORM

  Publiceret 21-03-2022
  GrønREFORM Klima, energi og miljø Ulrik Beck

  Notatet beskriver to stød til landbruget i en foreløbig version af GrønREFORM, hvor vi (1) pålægger landbruget en afgift, og (2) der udtages jord.

 • Billede af publikationens forside

  Macroeconomic Effects of a uniform carbon Tax

  Publiceret 21-03-2022
  GrønREFORM Klima, energi og miljø Jens Sand Kirk Simon Henriksen

  This memo describes the effects of an implementation of a Danish greenhouse gas emission tax in the current preliminary version of GreenREFORM.

 • Billede af publikationens forside

  GrønREFORMs landbrugsmodel

  Publiceret 18-03-2022
  GrønREFORM Dokumentation Ulrik Beck

  Notatet indeholder en overligt over landbrugsmodellen, beskrivelse af effekterne af et stød til landbruget og en gennemgang af udfordringer med den nuværende modellering.

 • Billede af publikationens forside

  Modelling the EU ETS system in GreenREFORM

  Publiceret 07-02-2022
  GrønREFORM Dokumentation Jens Sand Kirk

  In this note, I will discuss how to model the EU ETS system in GreenREFORM.

 • Billede af publikationens forside

  Modelling marginal tax rates in GreenREFORM

  Publiceret 06-02-2022
  GrønREFORM Dokumentation Peter Stephensen Jens Sand Kirk

  This note propose a general methodology for incorporating exogenous marginal tax rates in input demand functions of firms, while still respecting national accounts statistics on total production costs ...

 • Billede af publikationens forside

  Langsigtet økonomisk fremskrivning 2021

  Publiceret 19-01-2022
  DREAM Makroøkonomi Dokumentation Jonas Zangenberg Thomas Nyvang Michael Andersen

  DREAM vurderer, at finanspolitikken er overholdbar med 0,4 pct. af BNP. Udover præsentation af grundforløbet foretages en sammenligning med holdbarhedsberegninger foretaget af Finansministeriet og De ...