Om DREAMgruppen

DREAMgruppen leverer uafhængige og fagligt velfunderede nationaløkonomiske analyser af den danske økonomi. Vore analyser dækker problemstillinger fra de fleste af økonomiens kerneområder: Makroøkonomi, finanspolitisk holdbarhed, demografi, uddannelse, klima og energi, boligmarked, arbejdsmarked og pension. Analyserne anvendes af ministerier, kommissioner, interesseorganisationer, tænketanke mv.

Formål

DREAMgruppen er en uafhængig statslig institution, der ledes af bestyrelse. Institutionens formål er at udvikle, vedligeholde og anvende kvantitative nationaløkonomiske analyseværktøjer og metoder. 

Læs en introduktion til vores arbejdsområder

Vision

Det er DREAMgruppens vision at levere relevante, brugbare analyser baseret på anerkendte videnskabelige metoder. DREAMgruppen ønsker at være blandt de stærkeste miljøer indenfor anvendt økonomisk modellering og analyse på det nationaløkonomiske område og en naturlig samarbejdspartner i Danmark og i relevante internationale sammenhænge.

Mission

Det er DREAMgruppens mission at styrke vidensgrundlaget for centrale beslutningstagere og samfundsaktører og dermed muliggøre, at den fremtidige økonomiske udvikling i Danmark kan vurderes på et velunderbygget og uafhængigt grundlag.

Værdier

DREAMs arbejde bæres af tre værdier:

  • Faglighed
    DREAMgruppens arbejde skal være af høj faglig kvalitet. Dette sikres via rekruttering af dygtige medarbejdere samt samarbejde med danske og udenlandske universiteter, analyse- og forskningsmiljøer. Samarbejdet finder sted gennem ph.d.-uddannelse, undervisning i modellering på kandidatniveau samt fælles projekter og konferencer.
  • Uafhængighed
    DREAMgruppen er en uafhængig institution med egen bestyrelse.
  • Troværdighed
    DREAMgruppens arbejdsmetoder er veldokumenterede, og alle vores analyser og modeltekniske forudsætninger er offentligt tilgængelige.