Link til MAKRO forsideLink til SMILE forsideLink til DREAM forsideLink til REFORM forsideLink til GrønREFORM forsideLink til befolkning forsideLink til uddannelse forsideLink til arbejdsmarked forsideLink til forside for datadrevne, registerbaserede analyser

Organisation

DREAMgruppen er en uafhængig institution, som ledes af en bestyrelse

Organisatorisk består DREAMgruppen af tre enheder: To modelgrupper og en afdeling for strukturanalyse. De to modelgrupper udvikler henholdsvis den økonomiske model MAKRO og klima- og miljømodellen GrønREFORM. Afdelingen for strukturanalyse dækker DREAMgruppens øvrige arbejdsområder herunder udvikling og vedligehold af DREAM, SMILE og REFORM og modellerne for befolkning, uddannelse og arbejdsmarked.

DREAMgruppen ledes af en bestyrelse, der har ansvaret for DREAMs budgetter og regnskab. Bestyrelsen har ligeledes kompetence til at prioritere og vedtage arbejdsplaner for afdelingen for strukturanalyse.

Til MAKRO og GrønREFORM er tilknyttet faglige bestyrelser. Den faglige bestyrelse har ikke ansvar for modelgruppernes økonomi, men har kompetence til at prioritere og vedtage arbejdsplaner.

Ansvar og opgaver

DREAMgruppens bestyrelse overvåger den samlede institutions økonomi. Herudover har DREAMgruppens bestyrelse kompetence til at prioritere og vedtage arbejdsplaner for afdelingen for strukturanalyse. En tilsvarende faglig kompetence har bestyrelsen ikke i relation til de to modelgrupper MAKRO og GrønREFORM. I disse modelgrupper varetages disse kompetancer i stedet af modelgruppens faglige bestyrelse.

DREAMgruppens bestyrelse består af fem medlemmer, som udpeges af følgende institutioner:

  • Danmarks Nationalbank
  • Finansministeriet (udpeger to bestyrelsesmedlemmer)
  • Økonomisk Institut på Københavns Universitet
  • Økonomisk Institut på Aarhus Universitet

Bestyrelsen mødes mindst to gange om året.

Se nuværende medlemmer af DREAMs bestyrelse

MAKRO ledes af en faglig bestyrelse med ansvar for at prioritere og vedtage arbejdsgruppens arbejdsplaner. Bestyrelsen har ikke ansvar for MAKROs økonomi. Det økonomiske ansvar ligger i DREAMgruppens bestyrelse.

MAKROs faglige bestyrelse består af seks medlemmer, som udpeges af følgende institutioner:

  • Danmarks Nationalbank
  • Danmarks Statistik
  • Finansministeriet (udpeger to bestyrelsesmedlemmer)
  • Økonomisk Institut på Københavns Universitet
  • Økonomisk Institut på Aarhus Universitet

Se nuværende medlemmer af MAKROs faglige bestyrelse

GrønREFORM startede som et forskningsprojekt på Københavns- og Aarhus Universitet i 2017. Sidenhen er projektet suppleret med en modelgruppe i DREAM.

Udviklingen af GrønREFORM er formelt opdelt i et forskningsprojekt, der finansierer en forskningsgruppe bestående af forskere på Københavns og Aarhus Universitet, og et projekt støttet af en bevilling fra Finansministeriet i 2019, der finansierer en fast modelgruppe i DREAM. Der er et tæt samarbejde i projektgruppen på tværs af forskningsgruppen og modelgruppen.

Til forskningsprojektet er tilknyttet et Advisory Board og en faglig bestyrelse.

Læs mere om GrønREFORMs organisation og se medlemmer af faglig bestyrelse

DREAMgruppen finansieres hovedsageligt ved finansieringsbidrag fra Finansministeriet. Institutionen har endvidere en mindre selvstændig finanslovsbevilling. Abonnementsindtægter og indtægter fra analyseopgaver bidrager ligeledes til finansieringen.