Illustrationsbillede indhold

DREAM søger en dygtig modeludvikler til GrønREFORM-projektet

Vil du være med til at skabe klarhed over miljø-, energi- og klimarelaterede problemstillinger?

I DREAM søger vi en dygtig ny kollega til at varetage ansvaret for udviklingen af udvalgte delmodeller inden for det samlede GrønREFORM-modelsystem.

GrønREFORM er en dynamisk multisektormodel med detaljerede beskrivelser af udvalgte sektorer. Modellen beskriver sammenspillet mellem miljø og klimapolitiske spørgsmål og erhvervs- og samfundsøkonomi. Modellen udvikles af en modelgruppe bestående af fire fuldtidsansatte og fire studenter og i samarbejde mellem DREAM og forskere fra København og Aarhus Universitet, samt med inddragelse af en lang række eksterne samarbejdspartnere.

Om stillingen

I stillingen vil du skulle arbejde både med modellernes datagrundlag, økonomisk modellering og med policy-analyser. Efter den første 2-årige udviklingsperiode, skal du være med til at tage hul den næste fase, hvor modellen skal testes og implementeres i Finansministeriet og andre dele af centraladministrationen, samtidig med at der stadig er meget at gøre ifht. at færdigudvikle modellen.

Den konkrete opgavesammensætning vil variere og kan også afhænge af dine kompetencer og ønsker i samspil med dine kommende kollegaer.

En vigtig del af stillingen er, at du under selvstændigt ansvar skal varetage udviklingen af og samarbejdet med eksterne interessenter for udvalgte dele af GrønREFORM-modelsystemet. Forhåndskendskab til generelle ligevægtsmodeller, relevante detailmodeller og klimapolitiske problemstillinger for en eller flere af GrønREFORMs delområder er derfor en fordel.

Læs en introduktion til modelprojektet GrønREFORM

Om dig

Vi forventer, at du:

  • har en stærk faglig profil inden for en relevant samfundsfaglig uddannelse (f.eks. cand.polit. eller cand.oecon.)
  • har særdeles gode evner for og lyst til at arbejde med databehandling og programmering
  • er ansvarsbevidst og trives med at arbejde såvel selvstændigt som sammen med andre.

Om os

DREAM er en uafhængig institution, der beskæftiger sig med udvikling af økonomiske modeller, forecasting og analyse af aktuelle samfundsøkonomiske problemstillinger. Vi har ekspertiser inden for mange forskellige former for modelbygning og dataanalyse. Vi har opbygget en bred portefølje af modeller, der alle understøtter vores hovedformål, der er at udarbejde og vedligeholde redskaber til analyse af de langsigtede perspektiver for den danske økonomi.

DREAM er en fagligt udfordrende og inspirerende arbejdsplads med en uformel og afslappet omgangsform. Vi er i alt 26 medarbejdere, herunder ni studenter og en ph.d. studerende.

Vi udarbejder analyser til Vismændene, diverse ministerier og styrelser, tænketanke, faglige organisationer og private interesseorganisationer om aktuelle problemstillinger, og du vil således få mulighed for at bidrage direkte til den økonomiske debat.

DREAM er ophav til den dynamiske CGE-model af samme navn, der anvendes til langsigtede analyser af dansk økonomi samt multisektormodellen REFORM, der benyttes af Finansministeriet mfl. Vi er desuden hjemsted for den igangværende udvikling af Finansministeriets nye model MAKRO, der muliggør analyse af mellem- og langfristede problemstillinger. Vi huser herudover også udviklingen af GrønREFORM, der skal anvendes til vurdering af samspillet mellem samfundsøkonomien og klima-, energi- og miljøpolitiske tiltag. DREAM huser også udviklingen og vedligehold af mikrosimulationsmodellen SMILE og udarbejder årligt en fremskrivning af befolkningens størrelse og sammensætning, uddannelsesniveau og arbejdsmarkedstilknytning.

Læs mere om DREAMs arbejdsområder

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte forskningschef Peter Philip Stephensen (, tlf. 25 26 27 60) eller projektchef for GrønREFORM Jens Sand Kirk (, tlf. 27 20 94 43).

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes efter overenskomst for akademikere i staten og vil blive indplaceret som fuldmægtig eller konsulent på baggrund af dine kvalifikationer.

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Arbejdsstedet er Landgreven 4, 1301 København K.

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, pt. Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriets departement, Statens Administration, Statens It og Økonomistyrelsen.

Ansøgning

Hvis stillingen har din interesse, så tryk på ”Søg stillingen” nedenfor og send din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag. Vi skal modtage din ansøgning senest søndag den 5. december 2021.

Alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap opfordres til at søge stillingen.

Søg stillingen