Illustrationsbillede indhold

EPRN netværk

DREAM er en del af Economic Policy Research Network (EPRN), der er et netværkssamarbejde om forskning i økonomisk politik.

Samarbejdet om forskning i økonomisk politik har eksisteret siden 1. september 2001 og har til formål at:

  • Styrke samspillet mellem den økonomiske forskning og rådgivning om praktiske økonomisk-politiske problemstillinger.
  • Øge interessen for at forske i anvendelsesorienterede problemstillinger og styrke forskningens aktive bidrag til beslutningsgrundlaget for den økonomiske politik.
  • Øge offentlighedens interesse for økonomisk-politiske problemstillinger samt interessen for at studere økonomi.

Forskningsenheder

Foruden DREAM udgøres forskningsenhederne i EPRN af CBS Economic Policy Group (CEPG) og Economic Policy Research Unit (EPRU) på Københavns Universitet.

EPRNs eksterne samarbejdspartnere udgøres af Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet, Skatteministeriet, Erhvervsministeriet og Danmarks Nationalbank. Disse finansierer netværkets aktiviteter.

Netværkets aktiviteter

Netværkets aktiviteter består primært i:

  • Gennemførelse af forskningsprojekter.
  • Formidling af forskningsresultater via publicering og afholdelse af konferencer og seminarer, herunder faglige seminarer med deltagelse af relevante medarbejdere fra de økonomiske ministerier og Nationalbanken.
  • Afholdelse af policy-seminarer og konferencer om aktuelle problemstillinger i dansk og international økonomisk politik.

Principper for tildeling af støtte til forskningsprojekter

Forskere tilknyttet EPRN forskningsenhederne kan ansøge netværket om støtte til forskningsprojekter. Tildeling af støtte besluttes af bestyrelsen efter følgende kriterier:

  • Støttede projekter skal have en klar policy-relevans.
  • Støttede projekter skal potentielt kunne føre til publikationer i anerkendte internationale tidsskrifter.
  • Projekter med et empirisk islæt, herunder analyser af danske data, prioriteres højt.

Yderligere oplysninger om EPRNs aktiviteter

Informationer om de øvrige forskningsinstitutioner i EPRN kan findes via nedenstående links:

CBS Economic Policy Group (CEPG)

Economic Policy Research Unit (EPRU), Københavns Universitet