Illustrationsbillede indhold

DREAMgruppens bestyrelse

DREAM ledes af en bestyrelse, der har ansvaret for DREAMs budgetter og regnskab og har kompetence til at prioritere og vedtage DREAMgruppens arbejdsplaner.

DREAMgruppens bestyrelse består af fem medlemmer, som udpeges af Danmarks Nationalbank, Finansministeriet (to bestyrelsesmedlemmer) og Økonomisk Institut på Københavns samt Aarhus Universitet.

Bestyrelsen har følgende medlemmer:

Torben M. Andersen (formand)

Professor, Aarhus Universitet

M.sc. fra London School of Economics (1981), lic.oecon fra Århus Universitet (1984), ph.d. fra CORE, Belgien (1986). Professor i økonomi fra 1989. 

Primære forskningsinteresser er den nordiske velfærdsmodel, offentlig økonomi, arbejdsmarkedsøkonomi samt pensioner og demografi.

Torben M. Andersen er aktivt involveret i økonomisk politisk rådgivning i både Danmark og udlandet. Han har blandt andet været formand for De Økonomiske Råd (overvismand) og for Velfærdskommissionen. Desuden ”vismandsaktiviteter” for både Sverige og Grønland og rådgivningsvirksomhed for den norske, finske og canadiske regering samt for EU kommissionen.

Peter Birch Sørensen

Professor, Københavns Universitet

M.sc fra Københavns Universitet (1980), ph.d. (lic.polit.) fra Københavns Universitet (1985). Professor i økonomi fra 1991.

Primære forskningsinteresser er miljø-, ressource- og klimaøkonomi samt offentlig økonomi, herunder især skatteforhold og indretningen af det sociale sikringssystem.

Peter Birch Sørensen har blandt andet været formand for De Økonomiske Råd (overvismand), for Produktivitetskommissionen og for Klimarådet. Desuden leder af Nationalbankens økonomiske afdeling 2010-11. Han har endvidere fungeret som rådgiver for OECD, EU kommissionen, Den Internationale Valutafond og en række nationale regeringer herunder den norske, svenske og canadiske regering.

Signe Krogstrup

Direktør, Danmarks Nationalbank

M.sc fra Københavns Universitet (1991), ph.d. fra IHEID, Schweiz (2003).

Signe Krogstrup har international erfaring inden for økonomisk forskning og pengepolitik. Tidligere rådgiver og del af ledelsen i forskningsafdelingen i Den Internationale Valutafond og har ligeledes arbejdet i den schweiziske centralbank.

Lars Haagen Pedersen

Afdelingschef, Finansministeriet

M.sc fra Københavns Universitet (1985), ph.d. (lic.polit.) fra Københavns Universitet (1991).

Lars Haagen Pedersen har stor erfaring med udvikling af økonomiske analyseværktøjer, herunder vurdering af effekterne af økonomisk politik. Tidligere sekretariatschef i De Økonomiske Råd og Velfærdskommissionen samt forskningschef i DREAM 1997-2006. Har ligeledes været ansat som lektor i økonomi ved Københavns Universitet.

Martin Ulrik Jensen

Afdelingschef, Finansministeriet

M.sc fra Københavns Universitet (2004)

Fra centraladministrationen har Martin Ulrik Jensen stor erfaring inden for analyser af arbejdsmarked, infrastruktur og fordeling. Tidligere afdelingschef i Økonomi- og Indenrigsministeriet samt Social- og Indenrigsministeriet. Har ligeledes været ansat i Økonomi- og Erhvervsministeriet samt Finansministeriet.