Om DREAM

DREAMgruppen leverer uafhængige og fagligt velfunderede nationaløkonomiske analyser af den danske økonomi. Vore analyser dækker problemstillinger fra de fleste af økonomiens kerneområder: Makroøkonomi, finanspolitisk holdbarhed, demografi, uddannelse, klima og energi, boligmarked, arbejdsmarked og pension. Analyserne anvendes af ministerier, kommissioner, interesseorganisationer, tænketanke mv.

Formål

DREAM er en uafhængig statslig institution, der ledes af bestyrelse. Institutionens formål er at udvikle, vedligeholde og anvende kvantitative nationaløkonomiske analyseværktøjer og metoder. 

Læs en introduktion til vores arbejdsområder

Vision

Det er DREAMs vision at levere relevante, brugbare analyser baseret på anerkendte videnskabelige metoder. DREAM ønsker at være blandt de stærkeste miljøer indenfor anvendt økonomisk modellering og analyse på det nationaløkonomiske område og en naturlig samarbejdspartner i Danmark og i relevante internationale sammenhænge.

Mission

Det er DREAMs mission at styrke vidensgrundlaget for centrale beslutningstagere og samfundsaktører og dermed muliggøre, at den fremtidige økonomiske udvikling i Danmark kan vurderes på et velunderbygget og uafhængigt grundlag.

Værdier

DREAMs arbejde bæres af tre værdier:

  • Faglighed
    DREAMs arbejde skal være af høj faglig kvalitet. Dette sikres via rekruttering af dygtige medarbejdere samt samarbejde med danske og udenlandske universiteter, analyse- og forskningsmiljøer. Samarbejdet finder sted gennem ph.d.-uddannelse, undervisning i modellering på kandidatniveau samt fælles projekter og konferencer.
  • Uafhængighed
    DREAM er en uafhængig institution med egen bestyrelse.
  • Troværdighed
    DREAMs arbejdsmetoder er veldokumenterede, og alle vores analyser og modeltekniske forudsætninger er offentligt tilgængelige.

Etableret

1997

DREAM blev etableret i 1997. Formålet var at udvikle en økonomisk model, der kunne analysere de langsigtede udfordringer, som velfærdsstaten stod overfor. Over årene er nye analyseredskaber løbende tilføjet vores værktøjskasse. 

I dag er DREAMgruppen blandt Danmarks førende økonomifaglige miljøer. Hjørnestenen i vores arbejde er uafhængighed og høj faglig kvalitet.

Udviklingen fra modelenhed til -udviklingsmiljø

Mere om DREAMgruppen

Illustrationsbillede

Organisation

DREAMgruppen er en uafhængig institution, som ledes af en bestyrelse.

Illustrationsbillede

Bestyrelse

DREAMgruppen ledes af en bestyrelse, der har ansvaret for DREAMs budgetter og regnskab.

Illustrationsbillede

Samarbejdspartnere

DREAMs samarbejdspartnere er typisk ministerier, interesseorganisationer og tænketanke.

Illustrationsbillede

EPRN netværk

DREAM er en del af EPRN, der er et samarbejde om forskning i økonomisk politik.

Illustrationsbillede

Medarbejdere

Se oversigt over DREAMgruppens medarbejdere inklusiv beskrivelse af arbejdsområder mv.

Illustrationsbillede

Job hos DREAM

Se ledige stillinger og læs om ansættelse i DREAM.