Illustrationsbillede indhold

Introduktion til skræddersyede løsninger

DREAM analyserer ligeledes problemstillinger, som ikke kan håndteres af vores eksisterende modeller og fremskrivningsværktøjer. Analysen tager udgangspunkt i en konkret økonomisk problemstilling, hvorfor vi kalder det en skræddersyet løsning. Arbejdet er ofte baseret på store datamængder, og vi udvikler nye værktøjer til samfundsøkonomisk analyse.

Formål

DREAM har stor erfaring med analyse af økonomiske problemstillinger. Formålet med vores skræddersyede løsninger er at stille denne erfaring til rådighed for relevante samfundsaktører således, at politiske prioriteringer foretages på et velunderbygget og uafhængigt grundlag.

Beskrivelse

Vores skræddersyede løsninger spænder over et bredt spektrum af samfundsøkonomiske problemstillinger. Overordnet kan analyserne inddeles i to hovedkategorier.

Dels har DREAMgruppen været behjælpelige med at udvikle nye modeller samt fremskrivning- og analyseværktøjer. Dette sker til både offentlige og private enheder, der ikke selv råder over den tekniske erfaring til at udarbejde sådanne værktøjer. I visse tilfælde står DREAM kun for selve udviklingsarbejdet, mens rekvirenten selv anvender det færdige værktøj til de nødvendige beregninger og analyser. I andre tilfælde tager DREAM sig både af udviklings- og analysearbejdet.

Se eksempler på modeller, fremskrivnings- og analyserværktøjer udviklet af DREAM

Dels foretager DREAM analyser af konkrete økonomiske problemstillinger. Et fællestræk for disse analyser er ofte, at analysen baseres på store datamængder i form af registerbaseret data fra Danmarks Statistik. Data analyseres med moderne økonometriske metoder, eller samkøring af data danner grundlag for analysens øvrige dele. De seneste år har DREAM udført flere boligøkonomiske analyser, der baseres på hvert enkelt bolig og dens beboere. Vi har også lavet analyser af arbejdsmarkedsforhold, uddannelsesadfærd, pensions- og indkomstforhold mv.

Se eksempler på analyser udført af DREAM

Anvendelse

Vores skræddersyede løsninger rekvireres af aktører fra den den offentlige og den private sektor. Analyserne danner grundlag for arbejdet i ministerier, styrelser, kommissioner, tænketanke, interesseorganisationer mv.

Alle analyser dokumenteres og gøres offentligt tilgængelige via DREAMs hjemmeside.

Se publikationsliste over alle DREAMs skræddersyede løsninger