Nyheder

Modelsystem for økonomisk udvikling i Grønland

Illustrationsbillede

Makroøkonomisk udviling

Ny økonomisk model fremskriver de offentlige finanser. Finanspolitikken vurderes at afstedkomme et holdbarhedsproblem på -5,4 pct. af BNP.

Illustrationsbillede

Arbejdsstyrke og indkomstoverførsler

Arbejdsstyrken falder 15 pct. frem mod 2050, hvilket er mindre, end demografien tilsiger. Antal pensionister øges i takt med flere ældre.

Illustrationsbillede

Uddannelsesniveau

Uddannelsesniveauet i Grønland vil vokse frem mod 2040, idet flere opnår en ungdomsuddannelse og efterfølgende en videregående uddannelse.

Segregering og udsatte boligområder

Illustrationsbillede

Indeks for grad af udsathed

Rangering af alle boliger i Danmark efter socioøkonomiske karakteristika på beboerne i det nabolag, hvor ejendommen er beliggende. 

Illustrationsbillede

Udsatte boligområder

Udsatte boligområder i perioden 1986-2017 identificeres som en klynge af ejendomme med de mest udsatte nabolag.

Illustrationsbillede

Bosætning i udsatte boligområder

Undersøgelse af effekten ved bosætning i et udsat boligområde. Der findes en nagativt påvirkning på beboernes arbejdsmarkedstilknytning. 

Udvalgte boligøkonomiske analyser

Illustrationsbillede

Fremskrivning boligefterspørgsel

Boligefterspørgsel i hver kommune fremover. Efterspørgslen bestemmes af demografi, uddannelsesniveau, beskæftigelse.

Illustrationsbillede

Omdannelse af andels- til ejerboliger

Analyse af de skønnede konsekvenser af en ophævelse af ejerlejlighedslovens forbud mod omdannelse til ejerlejligheder.

Illustrationsbillede

Ejerboliger i det 21. århundrede

Undersøgelse af, hvorvidt boligejerne optjener en økonomisk gevinst ved at bo i ejerbolig frem for i en lejebolig af tilsvarende kvalitet og beliggenhed.

Udvalgte analyser inden for øvrige områder

Illustrationsbillede

Fond for indefrosne feriemidler

Skøn over værdien af optjente feriemidler, som indefryses i 2020. Desuden fremskrivning af medlemsbestand og formue.

Illustrationsbillede

Mismatch på arbejdsmarkedet

Analyse af det danske arbejdsmarked frem mod 2025: Hvordan udvikler udbud og efterspørgsel sig for forskellige uddannelsesgrupper?

Illustrationsbillede

Opkvalificerings effekt på ulighed

Beregning af de fordelingsmæssige effekter af en stigning i tilgangen til de erhvervsfaglige uddannelser.

Publikationer