Befolknings- og indkomstudviklingen i danske kommuner

13-01-2023

I den seneste udgave af Samfundsøkonomen beskrives en fremskrivning med SMILE.

DREAM har bidraget med en artikel til det seneste temanummer af Samfundsøkonomen, der omhandler forholdet mellem by og land. 

Artiklen beskriver den historiske udvikling i kommunernes befolkningsstruktur og indkomstforhold. Med afsæt i DREAMs mikrosimulationsmodel SMILE gives desuden et bud på udviklingen i de samme forhold i de kommende 25 år.

De lovbestemte løft i tilbagetrækningsalderen og de stadigt stigende udbetalinger fra privattegnede pensionsordninger forventes i fremtiden at mindske indkomstvariationen mellem kommuner. Således medvirker disse forhold til at modgå den stigende geografiske polarisering, som har kendetegnet de forudgående 25 år.

Opsummering af artiklen

Gennem de seneste 25 år har en stigende andel af ældre, et øget uddannelsesniveau og en lang række af arbejdsmarkedsreformer været med til at præge udviklingen i befolkningens velstand. Grundet kommunale forskelle i befolkningens sammensætning har indkomstgennemslaget af ændringerne dog varieret betydeligt mellem land og by. Dette har betydet, at indkomstspredningen mellem landets kommuner er øget gennem den historiske periode.

En fremskrivning med DREAMs mikrosimulationsmodel SMILE tilsiger, at vi også i de kommende 25 år kan forvente en aldrende befolkning og et stigende uddannelsesniveau, der henholdsvis dæmper og styrker indkomstudviklingen. I modsætning til den historiske periode imødeses relativt større velstandsstigninger i landkommunerne end omkring de større byer. Dette skal tilskrives en forholdsmæssig større effekt af udskiftningen af ældre med yngre bedre uddannede generationer, samt at aldringseffekten delvist modgås af de lovbestemte løft i tilbagetrækningsalderen og af stigende udbetalinger fra private og arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger. Som følge heraf forventes en mindre geografisk indkomstspredning i fremskrivningen og dermed en mindsket polarisering.

Læs Samfundsøkonomen

Netversionen af Samfundsøkonomen er gratis.

Læs artiklen

Læs hele Samfundsøkonomen nr. 1 2023