Illustrationsbillede

Opdateret datagrundlag samt branche- og energiproduktoversigt

23-11-2022
GrønREFORM

Datagrundlaget til GrønREFORM samt oversigt over brancher og energiprodukter er blevet opdateret.

Opdateret datagrundlag

Modellens datagrundlag, der er udviklet af Danmarks Statistik, er blevet opdateret til 2019 og offentliggjort på GrønREFORMs hjemmeside (link nedenfor). Det består af internt konsistente og detaljerede regnskaber for nationaløkonomien, energibalancerne, emissionsregnskaber og transportmiddelbestand. Har I ikke allerede kastet jer over disse fantastiske nye data, er anbefalingen hermed givet.

Link til datagrundlag for GrønREFORM (Danmarks Statistik)

 

Opdateret produkt og brancheoversigt

Samtidig med at Danmarks Statistik har opdateret data, har vi offentliggjort opdaterede korrespondancetabeller for energiprodukter og brancher mellem data fra Danmarks Statistik, det almindelige nationalregnskab, GrønREFORM, MAKRO og Energistyrelsens Klimafremskrivning og deres model InterACT. Linket kan findes på hjemmesiden i afsnittet om Hovedmodellen eller direkte i linket nedenfor.

Link til excelark med oversigt over brancher og energiprodukter