Ukrainske flygtninge ventes at øge befolkningstilvæksten midlertidigt

24-05-2022

DREAM og Danmarks Statistik har i dag offentliggjort Befolkningsfremskrivning 2022.

I 2022 ventes en relativt kraftig tilvækst i befolkningen. Dette følger af, at det i en opdateret befolkningsfremskrivning forudsættes, at der i løbet af i år indvandrer 30.000 personer fordrevet fra Ukraine.

Den ekstraordinære indvandring medfører en kraftigere befolkningstilvækst i 2022 end vurderet i sidste års befolkningsfremskrivning, som det fremgår af figuren nedenfor.

Det antages, at ukrainernes opholder sig kort tid i Danmark, så de sidste udvandrer senest ved udgangen af 2024.

At de ukrainske flygtninge forholdsvis hurtigt fraflytter Danmark igen medfører, at befolkningen fra med 2025 er i samme størrelsesorden som forventet ved sidste års befolkningsfremskrivning. Dette gælder ligeledes på langt sigt.

Figur 1.
Den forventede udvikling i den samlede befolkning.

Kilde: Befolkningsfremskrivning 2022 og 2021.

Grundfremskrivningens forudsætninger omkring indvandring fra Ukraine

Der forudsættes at ankomme i alt 30.000 fordrevne fra Ukraine i løbet af 2022. Antallet vurderes på baggrund af information fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Disse personer antages at have samme fordeling på alder og køn som observeret for de ukrainske statsborgere, der indvandrede i perioden fra uge 9 til uge 17 2022.

Alle forventes at være udvandret igen senest ved udgangen af 2024. Dette svarer til betingelserne i særloven om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

De anvendte forudsætninger i fremskrivningen

Fortsat usikkerhed om ukrainernes adfærd

Der er fortsat betydelig usikkerhed omkring antallet af fordrevne fra Ukraine, som indvandrer til Danmark.

Desuden er der usikkerhed om adfærden for de personer, som ankommer hertil. Hvor længe vil de blive i Danmark, før de eventuelt rejser tilbage? Hvor mange vil føde et barn i løbet af den periode, vedkommende opholder sig i Danmark?

Til illustration af fremskrivningens følsomhed over for sådanne antagelser er der udarbejdet to scenarier, hvor ukrainernes adfærd ændres i forhold til grundfremskrivningen. Der ses dels på en lavere udvandringstilbøjelighed og dels på højere fertilitetsforventninger.

Læs om resultaterne af de alternative scenarier

Download fremskrivningens hovedresultater

Befolkningsfremskrivningens hovedresultater kan frit downloades i Danmarks Statistiks statistikbank. Her findes tabeller med udviklingen i befolkningens størrelse og fremskrivningens forudsætninger.

Hent fremskrivningens hovedresultater i statistikbanken