Illustrationsbillede

Ukrainske flygtninge ventes at øge befolkningstilvæksten midlertidigt

24-05-2022
Befolkningsfremskrivning

DREAM og Danmarks Statistik har i dag offentliggjort Befolkningsfremskrivning 2022.

I 2022 ventes en relativt kraftig tilvækst i befolkningen. Dette følger af, at det i en opdateret befolkningsfremskrivning forudsættes, at der i løbet af i år indvandrer 30.000 personer fordrevet fra Ukraine.

Den ekstraordinære indvandring medfører en kraftigere befolkningstilvækst i 2022 end vurderet i sidste års befolkningsfremskrivning, som det fremgår af figuren nedenfor.

Det antages, at ukrainernes opholder sig kort tid i Danmark, så de sidste udvandrer senest ved udgangen af 2024.

At de ukrainske flygtninge forholdsvis hurtigt fraflytter Danmark igen medfører, at befolkningen fra med 2025 er i samme størrelsesorden som forventet ved sidste års befolkningsfremskrivning. Dette gælder ligeledes på langt sigt.