Illustrationsbillede

Finanspolitikken overholdbar med 0,4 pct. af BNP

19-01-2022
DREAM

DREAM offentliggør opdateret fremskrivning af den langsigtede økonomiske udvikling.

Frem mod 2050’erne vurderes de offentlige udgifter at overstige indtægterne. Dette skyldes hovedsageligt en stigning i udgifterne til ældre, som i perioden forudses at udgørende en stigende andel af befolkningen. Efter sidst i 2050’erne forventes vedvarende offentlige overskud.

Figur 1 nedenfor viser den fremskrevne udvikling i den offentlige sektors indtægter og udgifter (eksklusiv renter). Forskellen mellem disse udgør den primære offentlige saldo.

De langsigtede overskud er tilstrækkelige til at sikre, at finanspolitikken skønnes at være overholdbar. En overholdbar finanspolitik betyder, at der over tid opbygges et offentligt finansielt råderum svarende til 9,2 mia. kr. årligt (0,4 pct. af bruttonationalproduktet).

Dette er hovedresultaterne af DREAMs langsigtede økonomiske fremskrivning 2021, som offentliggøres i dag.