Illustrationsbillede

Opkvalificering kan øge beskæftigelsen

02-09-2021
DREAM Socioøkonomisk fremskrivning Uddannelsesfremskrivning

Beregninger foretaget for Fagbevægelsens Hovedorganisation.

DREAM har regnet på effekten af at opkvalificere ufaglærte til erhvervsuddannede. Dette vurderes at øge beskæftigelsen med op mod 9.500 personer omkring år 2050.

Beregning af effekten af opkvalificering er én af en række beregninger, DREAM har foretaget for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), jf. boksen nedenfor.

Om DREAMs beregninger til FH

DREAM har for FH regnet på i alt 21 scenarier, der evaluerer de samfundsøkonomiske konsekvenser af 110 forslag vedrørende opkvalificering, øget beskæftigelsesindsats og forbedret arbejdsmiljø.

FH har lavet en vurdering af forslagenes direkte effekter på befolkningens erhvervsdeltagelse, uddannelsestilbøjelighed, ledighedsgrad, arbejdstid samt produktivitet og kategoriseret disse i 21 scenarier.

DREAM har implementeret de direkte effekter som korrektioner til sine grundlæggende antagelser om de pågældende forhold og efterfølgende vurderet konsekvenserne for blandt andet beskæftigelse, BNP og den finanspolitiske holdbarhed i sin økonomiske model.

De alternative scenarier holdes op mod DREAMs grundforløb for den økonomiske udvikling.

Læs DREAMs baggrundsnotat om beregningerne

Læs FHs rapport "Ny reformkurs: Flere og bedre job"

Opkvalificering

I den præsenterede beregning antages det, at knap 14.000 ufaglærte opkvalificeres til faglært i løbet af 2022. Personerne overgår efter et halvt års efteruddannelse til erhvervsuddannede. Figur a) nedenfor viser antal personer, som årligt antages at blive opkvalificeret. Antallet aftager efter 2022 i takt med, at færre personer er i målgruppen for videreuddannelse.

Opkvalificeringen medfører en stigning i antal erhvervsuddannede. Antallet øges over tid efterhånden som flere og flere videreuddannes. Omkring år 2050 forudsættes antallet af faglærte yngre end folkepensionsalderen at stige med knap 170.000 personer som følge af opkvalificeringen.