Illustrationsbillede

Ny R-pakke til estimering af produktionsfunktioner

02-03-2021
MAKRO

I to nye papirer anvendes metoden til estimering af parametre i produktions- og forbrugssystem.

Prisfølsomheden for virksomhedernes brug af input i produktionen er en væsentlig parameter i økonomiske modeller som MAKRO. Prisfølsomheden – ofte kaldet substitutionselasticiteten – udtrykker, hvordan efterspørgslen efter fx arbejdskraft og kapital påvirkes af løn- eller rentestigninger. Derfor har denne type parameter indflydelse på effekten af bl.a. arbejdsmarkeds- eller skattereformer.

I MAKRO har vi arbejdet på at udvikle en fleksibel metode til at estimere parametrene i modellens produktionsfunktion, samtidigt med at der tages højde for produktivitetsudviklingen som eksempelvis arbejdskraftbesparende teknologiske fremskridt.

Koderne bag metoden er nu gjort offentligt tilgængelige. De kan bruges via det statistiske softwareprogram R og hentes GitHub på følgende eksterne link:

Læs om hvordan pakken installeres samt en illustration af, hvordan den anvendes

Tilgangen er anvendt i to netop publicerede analyser:

Læs notatet "Estimering af CES produktionsfunktioner i MAKRO"

Læs notatet "Estimering af forbrugssystemet i MAKRO"

Ovenstående suppleres af et tidligere publiceret arbejdspapir (på engelsk), hvor metoden gennemgås grundigt.

Læs arbejdspapiret ”Estimating the Constant Elasticity of Substitution when Technical Change is Time-Varying: A Kalman Filtering Approach”.