Illustrationsbillede

Efterkommeres uddannelsesniveau vokser hurtigere end restbefolkningens

08-02-2021
Uddannelsesfremskrivning

DREAM offentliggør i dag vores nye uddannelsesfremskrivning.

I disse år fuldfører en større andel af en ungdomsårgang en videregående uddannelse, end det tidligere har været tilfældet. For børn af indvandrere fra ikke-vestlige lande ses andelen at stige hurtigere end blandt den resterende befolkning.

Som følge heraf vurderes en lige stor andel af efterkommere og personer af dansk herkomst at fuldføre en videregående uddannelse i løbet af få år. Det viser DREAMs uddannelsesfremskrivning, som er blevet opdateret med ny studiemæssig adfærd.

I takt med at antallet af efterkommere i den erhvervsaktive alder de kommende år øges, spiller et øget uddannelsesniveau i herkomstgruppen en vigtig rolle for erhvervsdeltagelsen og arbejdsstyrkens kvalifikationer.

Uddannelsesniveau efter fødselsårgang

For personer født mellem 1970 og 2021 viser figuren nedenfor, hvor stor en andel af forskellige herkomstgrupper, der som 35-årige ventes at have opnået forskellige uddannelsesniveauer.

Blandt årgang 1985-1990, som i dag er 30-35 år gamle, ses færre efterkommere fra ikke-vestlige lande at opnå en videregående uddannelse, end det er tilfældet for restbefolkningen. Forskellen er 8 procentpoint. Betragtes årgangen født i 2021 forventes samme andel af disse to herkomstgrupper at fuldføre en videregående uddannelse.

 

Figur: Andel af fødselsårgang som opnår det givne uddannelsesniveau