Illustrationsbillede

Nye estimater for elasticiteterne i dansk udenrigshandel

30-11-2020
MAKRO

MAKRO offentliggør nye estimater for elasticiteterne i dansk udenrigshandel.

MAKRO har estimeret priselasticiteterne for im- og eksport for modellens brancher, der udgør varehandelen – dvs. fremstilling og energi. Traditionelt er disse parametre blevet estimeret med brug af aggregeret tidsseriedata. Nyere forskning indikerer imidlertid, at handelselasticiteter estimeret på aggregeret data resulterer i nedadrettet bias i estimaterne.

Med højt detaljeret handelsdata med mange lande og produkter er det muligt at estimere importelasticiteter på produktniveau – de såkaldte mikroelasticiteter – for Danmark. Disse produktspecifikke estimater kan efterfølgende sammenvægtes og bruges til at udregne en samlet elasticitet – en såkaldt makroelasticitet – der kan bruges i MAKRO. Ved at estimere og sammenvægte andre landes importelasticiteter beregner vi tilsvarende Danmarks eksportelasticitet.

For fremstillingsbranchen estimerer vi en importelasticitet mellem indenlandsk og udenlandsk producerede varer til ca. 2,8. For eksporten finder vi en elasticitet på ca. 5,4. Sidstnævnte er relativt tæt på elasticiteten på 5, der ligger i DREAM-modellen. Der er indikationer på aggregeringsbias, idet estimaterne generelt er højere, jo mere disaggregeret data der anvendes i estimationen. For energibranchen handles der generelt med få lande, hvilket hindrer anvendelse af det detaljerede data for produkter. Her estimeres der i stedet på brancheniveau, hvilket resulterer i makroelasticiteter på 3,5 og 5 for henholdsvis im- og eksport.

 

Læs forskningspapiret "Estimering af udenrigshandelselasticiteter i MAKRO"