Illustrationsbillede

Betaversion af MAKRO forventes offentliggjort i sommeren 2021

18-05-2020
MAKRO

MAKROs bestyrelsen har opdateret arbejdsplanen for den resterende projektperiode.

MAKROs bestyrelse drøftede på et møde den 15. maj 2020 en opdateret arbejdsplan for resten af den aktuelle projektperiode, der nu er sat til at løbe indtil medio 2021.

Målet med arbejdsplanen er, at der kan offentliggøres en betaversion af MAKRO i sommeren 2021. Betaversionen vil blive præsenteret på et seminar, hvor der også vil blive fremlagt dokumentation af modellen og dens centrale egenskaber, den empiriske strategi mv.

Offentliggørelsen af betaversionen vil blive efterfulgt af en implementeringsfase, som vil omfatte en række praktiske tests og tilpasninger af modellen forud for egentlig ibrugtagning af modellen.

Seneste status for projektet er beskrevet i notatet "Status for MAKRO modellen" fra november 2019