Identifikation af børn af efterkommere

10-12-2018

DREAM har i samarbejde med Danmarks Statistik udarbejdet en serie af befolkningsfremskrivninger, der har til formål at give et skøn over udviklingen i antallet af børn af efterkommere frem mod år 2060.

Traditionelt inddeles befolkningen i tre herkomstgrupper: Indvandrere, efterkommere (børn af indvandrere) og den resterende befolkning. Sidstnævnte gruppe kaldes også personer af dansk oprindelse. I denne klassifikation af herkomst indgår de fleste børn af efterkommere i restgruppen indeholdende den resterende befolkning.

DREAM har i samarbejde med Danmarks Statistik foretaget en opgørelse af den danske befolkning efter herkomst, hvor børn af efterkommere kategoriseres særskilt. Børn af efterkommere har forældre, hvoraf mindst én er efterkommer (dvs. tilhører 2. generation af flygtninge eller indvandrere), og ingen af forældrene har dansk oprindelse. Per 1. januar 2018 omfattede befolkningen bestående af børn af efterkommere 24.203 personer, hvoraf flere end 80 pct. er yngre end 15 år og flere end 90 pct. er yngre end 20 år.

Desuden har DREAM og Danmarks Statistik udarbejdet en række befolkningsfremskrivninger, der har til formål at er at give et skøn over udviklingen i antallet af børn af efterkommere frem mod år 2060. Der udføres en række fremskrivninger for illustrere betydningen af varierende antagelser vedrørende gruppens demografiske adfærd. Primo 2018 udgjorde børn af efterkommere 0,5 procent af den samlede befolkning fraregnet indvandrere. Befolkningsfremskrivningerne viser, at befolkningsgruppens anden øges fremadrettet. I 2060 vurderes børn af efterkommere således at udgøre omkring 3,6 procent af befolkningen fraregnet indvandrere.

Læs DREAMs og Danmarks Statistiks analyse af børn af efterkommere

Opgørelsen anvendt af ministerier

Resultater fra analysen indgår i kapitel 8 i rapporten ”Analyse af børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse” udarbejdet af Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet.

Læs Udlændinge- og Integrationsministeriets analysen af børn og efterkommere med ikke-vestlig baggrund