• Illustrationsbillede

    Identifikation af børn af efterkommere

    Publiceret 10-12-2018
    Befolkningsfremskrivning

    DREAM har i samarbejde med Danmarks Statistik udarbejdet en serie af befolkningsfremskrivninger, der har til formål at give et skøn over udviklingen i antallet af børn af efterkommere frem mod år 2060 ...