Illustrationsbillede indhold

Organisation

GrønREFORM startede som et forskningsprojekt på Københavns- og Aarhus Universitet i 2017. Sidenhen er projektet suppleret med en modelgruppe i DREAM.

Udviklingen af GrønREFORM er formelt opdelt i et forskningsprojekt, der finansierer en forskningsgruppe bestående af forskere på Københavns universitet og Aarhus universitet, og et projekt støttet af en bevilling fra Finansministeriet i 2019, der finansierer en fast model-gruppe i DREAM. Der er et tæt samarbejde i projektgruppen på tværs af forskningsgruppen og model-gruppen, så i praksis betyder den formelle opdeling ikke så meget.

Projektgruppen består af 15-20 personer afhængigt af, hvordan det opgøres. I DREAMgruppen er der tilknyttet fire fastansatte økonomer og fire studenter til projektet, men projektet udnytter også ekspertise fra DREAMgruppens andre modelgrupper. På Københavns og Aarhus Universitet leder professor Peter Birch Sørensen en gruppe af seks phd.-studerende og en adjunkt, der arbejder med sektorspecifikke delmodeller

Projektgruppen er organiseret i arbejdsgrupper på tværs af modelgruppen og forskningsgruppen med et ansvar for udvikling og integration af integration af de respektive delmodeller og ligevægtsmodellen. Der er på hjemmesiden en sektion for hver arbejdsgruppe, hvor man kan følge med i udviklingen i de respektive delmodeller.

Til forskningsprojektet er tilknyttet et Advisory Board, der også fremgår nedenfor.

Forskningsgruppen

Tabellen viser en oversigt over projektets forskningsgruppe:

 

Navn Titel Kontakt
Københavns Universitet    
Rasmus Kehlet Berg Ph.d.-studerende Link
Janek Bligaard Eskildsen Ph.d.-studerende Link
August Twile Nielsen Ph.d.-studerende Link
Peter Kjær Kruse-Andersen Adjunkt Link 
Peter Birch Sørensen Professor Link
Jonathan Leisner Ph.d.-studerende Link
Aarhus Universitet    
Cecilie Marie Jørgensen Ph.d.-studerende Link
Simon Christiansen Ph.d.-studerende Link

 

Modelgruppen

Der er otte faste medarbejdere i modelgruppen i DREAM. Det er de første ni personer i tabellen nedenfor. I praksis bidrager også en række andre medarbejdere i DREAM til projektet i varierende omfang. De aktuelt tilknyttede medarbejdere fremgår også af tabellen.

 

Navn Titel
Peter Stephensen Forskningschef
Jens Sand Kirk Projektchef
Ulrik Richardt Beck Chefkonsulent
Asbjørn Kehlet Berg Fuldmægtig
Emma Rose Andresen Fuldmægtig 
Jonas Holst Forskningsassistent
Gustav Elias Dahl Forskningsassistent 
Kevin Guldager Jensen Forskningsassistent 
Lucas Shine Forskningsassistent 
Ralph Bøge Jensen Specialkonsulent
Michael Baltzer Andersen Specialkonsulent

Se kontaktinformation på DREAMs medarbejdere

Arbejdsgrupperne

Tabellen viser en oversigt over projektarbejdsgrupperne og de tilknyttede medarbejde og forskere.

 

Arbejdsgruppe Medarbejdere
Den generelle ligevægtsmodel Peter Stephensen
  Jens Sand Kirk
  Ralph Bøge Jensen
  Asbjørn Kehlet Berg
Landbrug, fiskeri, skovbrug Ulrik Richardt Beck
  Asbjørn Kehlet Berg
  Cecilie Marie Jørgensen
  Simon Christiansen
Energiforsyning Peter Stephensen
  Jens Sand Kirk
  Asbjørn Kehlet Berg
  Rasmus Kehlet Berg
Transport Peter Stephensen
  Jens Sand Kirk
  Ulrik Richardt Beck
  Asbjørn Kehlet Berg
  Janek Bligaard Eskildsen
Affaldshåndtering Peter Birch Sørensen
  Peter Kjær Kruse-Andersen
  Ulrik Richardt Beck
  Emma Rose Andresen
Reduktion af emissioner fra andre sektorer Peter Birch Sørensen
  Peter Stephensen
  Emma Rose Andresen
  August Twile Nielsen
  Jonathan Leisner

 

Advisory Board

Tabellen viser en oversigt over de personer, som er tilknyttet forskningsprojektets Advisory Board.

 

Navn Titel Institution
Signe Anthon Teamleder Miljø- og Fødevareministeriet
Jørgen Elmeskov Rigsstatistiker Danmarks Statistik
Jacob Møller Kontorchef Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Lars Haagen Pedersen Afdelingschef Finansministeriet
John Smidt Sekretariatschef De Økonomiske Råds Sekretariat
Jacob Krog Søbygaard Sekretariatschef Klimarådets Sekretariat