Illustrationsbillede indhold

Organisation

GrønREFORM startede som et forskningsprojekt på Københavns- og Aarhus Universitet i 2017. Sidenhen er projektet suppleret med en modelgruppe i DREAM.

Udviklingen af GrønREFORM er formelt opdelt i et forskningsprojekt, der finansierer en forskningsgruppe bestående af forskere på Københavns universitet og Aarhus universitet, og et projekt støttet af en bevilling fra Finansministeriet i 2019, der finansierer en fast model-gruppe i DREAM. Der er et tæt samarbejde i projektgruppen på tværs af forskningsgruppen og model-gruppen, så i praksis betyder den formelle opdeling ikke så meget.

Projektgruppen består af 15-20 personer afhængigt af, hvordan det opgøres. I DREAM's er der tilknyttet fire fastansatte økonomer og fire studenter til projektet, men projektet udnytter også ekspertise fra DREAM's andre modelgrupper. På Københavns og Aarhus Universitet leder professor Peter Birch Sørensen en gruppe af seks phd.-studerende og en adjunkt, der arbejder med sektorspecifikke delmodeller

Projektgruppen er organiseret i arbejdsgrupper på tværs af modelgruppen og forskningsgruppen med et ansvar for udvikling og integration af integration af de respektive delmodeller og ligevægtsmodellen. Der er på hjemmesiden en sektion for hver arbejdsgruppe, hvor man kan følge med i udviklingen i de respektive delmodeller.

Til forskningsprojektet er tilknyttet et Advisory Board og tilknyttet finansministeriets bevilling er der også nedsat en bestyrelse for projektet. Begge fremgår nedenfor.

Forskningsgruppen

Tabellen viser en oversigt over projektets forskningsgruppe:

 

Navn Titel Kontakt
Københavns Universitet    
Rasmus Kehlet Berg Ph.d.-studerende Link
Janek Bligaard Eskildsen Ph.d.-studerende Link
August Twile Nielsen Ph.d.-studerende Link
Peter Kjær Kruse-Andersen Adjunkt Link 
Peter Birch Sørensen Professor Link
Jonathan Leisner Ph.d.-studerende Link
Aarhus Universitet    
Cecilie Marie Jørgensen Ph.d.-studerende Link
Simon Christiansen Ph.d.-studerende Link

 

Modelgruppen

Der er otte faste medarbejdere og en forskningschef i modelgruppen i DREAM.

 

Navn Titel
Peter Stephensen Forskningschef
Jens Sand Kirk Projektchef
Ulrik Richardt Beck Chefkonsulent
Asbjørn Kehlet Berg Fuldmægtig
Gustav Elias Dahl Fuldmægtig 
Kevin Guldager Jensen Forskningsassistent
Lucas Shine Forskningsassistent 
Julie Marie Deding Nielsen Forskningsassistent 
Simon Jacobi Henriksen Forskningsassistent 

Se kontaktinformation på DREAMs medarbejdere

Arbejdsgrupperne

Tabellen viser en oversigt over projektarbejdsgrupperne og de tilknyttede medarbejde og forskere.

 

Arbejdsgruppe Medarbejdere
Den generelle ligevægtsmodel Peter Stephensen
  Jens Sand Kirk
  Asbjørn Kehlet Berg
Landbrug, fiskeri, skovbrug Ulrik Richardt Beck
  Asbjørn Kehlet Berg
  Cecilie Marie Jørgensen
  Simon Christiansen
Energiforsyning Peter Stephensen
  Jens Sand Kirk
  Asbjørn Kehlet Berg
  Rasmus Kehlet Berg
Transport Peter Stephensen
  Jens Sand Kirk
  Ulrik Richardt Beck
  Asbjørn Kehlet Berg
  Janek Bligaard Eskildsen
Affaldshåndtering Peter Birch Sørensen
  Peter Kjær Kruse-Andersen
  Ulrik Richardt Beck
Reduktion af emissioner fra andre sektorer Peter Birch Sørensen
  Peter Stephensen
  Gustav Elias Dahl
  August Twile Nielsen
  Jonathan Leisner

 

Advisory Board

 

Navn Titel Institution
Signe Anthon Teamleder Miljø- og Fødevareministeriet
Jørgen Elmeskov Rigsstatistiker Danmarks Statistik
Jacob Møller Kontorchef Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Lars Haagen Pedersen Afdelingschef Finansministeriet
John Smidt Sekretariatschef De Økonomiske Råds Sekretariat
Jacob Krog Søbygaard Sekretariatschef Klimarådets Sekretariat

 

Bestyrelsen

 

Navn og titel Institution
Peter Birch Sørensen
Professor
Københavns Universitet
Jette Bredahl Jacobsen
Professor
Københavns Universitet
Jørgen Elmeskov
Næstformand
Klimarådet
Michael Svarer
Professor
Aarhus Universitet
Mogens Fosgerau
Professor
Københavns Universitet
Lars Gårn Hansen
Professor
Københavns Universitet
Lars Haagen Pedersen
Afdelingschef
Finansministeriet
Michael Skaarup
Afdelingschef
Skatteministeriet
Lone Ank
Direktør
Erhvervsministeriet
Henrik Kjærgaard
Afdelingschef
Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet
Jakob Møller Nielsen
Afdelingschef
Miljøministeriet
Anders Holbøll
Afdelingschef
Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Claus Andersen
Afdelingschef
Transportministeriet
Jacob Krog Søbygaard
Sekretariatschef
Klimarådet
Martin Nygaard Jørgensen
Deputy Head of Department and
Head of Macroeconomic Analysis
Nationalbanken