Nyheder

Om GrønREFORM

Illustrationsbillede

Projektbeskrivelse

GrønREFORM er et udviklingsprojekt, hvor en ny miljø- og klimaøkonomisk model bygges. Læs om formål, finansiering, tilgængelig mv.

Illustrationsbillede

Organisation

GrønREFORM startede som et forskningsprojekt og er sidenhen suppleret med en modelgruppe i DREAM. Modelgruppen ledes af en bestyrelse.

Om modelleringen i GrønREFORM

GrønREFORM består af en hovedmodel og en række delmodeller, der beskriver særligt betydende sektorer for klima og miljø

Illustrationsbillede

Hovedmodellen

Hovedmodellen udvikles som en generel ligevægtsmodel, der sammenkobler delmodellerne og beskriver den samlede økonomiske aktivitet.

Illustrationsbillede

Landbrug

Delmodel for landbrugets produktion såvel som udledninger til luft og vandmiljø herunder udledninger forbundet med arealanvendelse.

Illustrationsbillede

Energiforsyning

Delmodel for produktion af elektricitet og fjernvarme herunder international handel med disse.

Illustrationsbillede

Transport

Delmodel for luft, vand og landtransport herunder sektorernes udledninger.

Illustrationsbillede

Affald

Delmodel for affaldshåndtering og genanvendelse herunder forbrændingsanlæggenes rolle i energiforsyningen samt udledningerne herfra.

Illustrationsbillede

Reduktion af emissioner

Delmodel for reduktion af energiforbrug og emissioner på tværs af brancher gennem skift til nye, grønne teknologier.

Publikationer