Nyheder

Om den økonomiske udvikling

Illustrationsbillede

Den økonomiske udvikling

I DREAMs grundforløb er hovedfokus på en langsigtet fremskrivning af den offentlige sektors indtægter og udgifter.

Illustrationsbillede

Overholdbar finanspolitik

Den finanspolitiske holdbarhedsindikator udtrykker kort fortalt, hvorvidt de fremtidige offentlige indtægter er tilstrækkelige til at dække udgifterne.

Illustrationsbillede

Evaluering af politiktiltag

DREAM er velegnet til at foretage evalueringer af politiske tiltag. Her vurderes effekten ved at øge arbejdsudbuddet til højeste historiske niveau.

Om DREAM modellen

Illustrationsbillede

Metodemæssigt grundlag

DREAM er en makroøkonomisk simulationsmodel, der beskriver dansk økonomi. Læs om modellens metodemæssige grundlag.

Illustrationsbillede

Antagelser bag grundforløbet

Grundforløb er en fremskrivning, hvor man giver sit bedste skøn over den økonomiske udvikling. Læs om metoden bag dannelsen af grundforløbet.

Illustrationsbillede

Finanspolitisk holdbarhed

Den finanspolitiske holdbarhedsindikator udtrykker kort fortalt, hvorvidt de fremtidige offentlige indtægter er tilstrækkelige til at dække udgifterne.

Publikationer