Om den demografiske udvikling

Illustrationsbillede

Befolkningsfremskrivning 2021

Fremskrivningsforudsætninger og overvejelser om betydningen af COVID-19.

Illustrationsbillede

Fremskrivningsmodellen

DREAM har udviklet en fremskrivningsmodel, der skønner over udviklingen i den samlede danske befolkning.

Illustrationsbillede

Fortsat stigende befolkning

Den danske befolkning forventes at vokse de kommende årtier. Inden år 2030 ventes det, at vi passerer 6 mio. danskere.

Eksempler på anvendelse

Illustrationsbillede

Højt uddannet merindvandring

Samfundsøkonomiske konsekvenser af, at indvandringen årligt øges med 400 personer i form af 200 forskere og deres ægtefæller.

Illustrationsbillede

Indvandring og finanspolitisk holdbarhed

Undersøgelse af indvandreres indvirkning på de offentlige indtægter og udgifter over et livsforløb.

Middellevetid

83½ år

En nyfødt i 2030 kan forvente at leve i 83½ år. Det er en stigning på mere end to år i forhold til i dag.

Nyheder

Publikationer