Om den demografiske udvikling

Illustrationsbillede

Fortsat stigende befolkning

Der ventes en fortsat stigende befolkning. Inden år 2030 ventes det, at vi passerer 6 mio. danskere.

Illustrationsbillede

Befolkningsfremskrivning 2022

Indregning af merindvandring fra Ukraine, COVID-19 og andre fremskrivningsforudsætninger.

Illustrationsbillede

Adfærd for ukrainske flygtninge

Betydning af alternative forudsætninger omkring udvandring og fertilitet.

Metode og anvendelse

Illustrationsbillede

Fremskrivningsmodellen

Den demografiske udvikling skønnes ved at vudere antal døde, nyfødte, indvandring og udvandring.

Illustrationsbillede

Eksempel på anvendelse

Analyse af de samfundsøkonomiske konsekvenser ved længere levetid end normalt forudsat.

Middellevetid

83½ år

En nyfødt i 2030 kan forvente at leve i 83½ år. Det er en stigning på mere end to år i forhold til i dag.

Nyheder

Publikationer