Uddannelse

Illustrationsbillede

Uddannelsesniveauet øges fremadrettet

Fremover vurderes en større andel af befolkningen i den arbejdsduelige alder at have en videregående uddannelse. Uddannelsesniveauet øges, når veluddannede unge erstatter ældre, som har lavere uddannelsesniveau.

Studieadfærd

Udviklingen i befolkningens uddannelsesniveau vurderes ved at fortsætte den studieadfærd, som observeres historisk.

Da uddannelsesadfærden ikke ændres fremover, bestemmes antallet af studerende på forskellige uddannelsestyper hovedsageligt af den demografiske udvikling.

Udvikling i antal studerende

Metode: Model for uddannelsesvalg

Illustrationsbillede

I vores uddannelsesmodel vurderes det hvor mange studerende, der fremover vil være på forskellige uddannelsestyper. Herudover giver modellen en fremskrivning af uddannelsesniveauet i den danske befolkning. Modellen anvendes til analyser af ændringer i uddannelsesadfærden.

Læs en introduktion til uddannelsesmodellen