Illustrationsbillede indhold

Overholdbar finanspolitik

Økonomi

I DREAMs langsigtede økonomiske fremskrivning vurderes den finanspolitiske holdbarhedsindikator til 0,4 pct. af BNP. Overholdbarheden svarer til et permanent årligt budgetoverskud på 9,2 mia. 2020-kr. Den positive holdbarhedsindikator følger af langsigtede budgetoverskud.

Den primære offentlige saldo

Et hovedresultat af DREAMs langsigtede økonomiske fremskrivning er udviklingen i de offentlige indtægter og udgifter og dermed udviklingen i den offentlige saldo og gæld.

Vurderingen af den primære offentlige saldo er vist i figur 1. De kommende årtier ventes en periode med demografisk modvind. Store årgange forlader arbejdsmarkedet samtidg med, der sker en betydelig aldring af befolkningen. Flere ældre medfører stigende offentlige udgifter til sundhed og ældrepleje. Som følge heraf ses et forventet underskud på den primære offentlige saldo over en årrække. I denne periode har saldoen form som en hængekøje.

Fra sidst i 2050'erne er der udsigt til vedvarende overskud på den primære offentlige saldo. Overskuddet svinger fra 2070 mellem ½ og 1 pct. af BNP. Stigninger i folkepensionsalderen er medforklarende til den positive saldoudvikling i perioden.

Læs en introduktion til DREAMs grundforløb for den langsigtede økonomiske udvikling