Langsigtet økonomisk udvikling

Figur som viser udviklingen i den primære offentlige saldo

Offentlige underskud vendes til overskud på langt sigt

De offentlige udgifter øges de kommende årtier som følge af flere ældre. På langt sigt ventes vedvarende overskud.

Om fremskrivningen

I fremskrivningen foretages det bedst mulige skøn over den økonomiske udvikling på langt sigt. Hovedfokus er på den offentlige sektors indtægter og udgifter.

Ved vurderingen af de offentlige finanser inkluderes de faktorer, som har betydning for udviklingen i den offentlige økonomi:

  • Den aldrende befolkning,
  • Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet,
  • Olie og gas i Nordsøen,
  • Pensionsforhold,
  • Politiske reformer mv.

De offentlige udgifter fremskrives under forudsætning af, at det nuværende serviceniveau opretholdes. Indtægterne vurderes under uændrede skattesatser.

Metoden bag fremskrivningen

Finanspolitisk holdbarhed

Hvis finanspolitikken er holdbar, vil den offentlige sektor kunne fastholde det nuværende serviceniveau fremover uden at skulle øge skatten eller foretage besparelser. Dette selv når man medregner langsigtede udfordringer som for eksempel, at befolkningen lever længere.

Hvorvidt finanspolitikken er holdbar udtrykkes ved et enkelt tal kaldet den finanspolitiske holdbarhedsindikator.

Hvis holdbarhedsindikatoren er positiv, kan finanspolitikken permanent lempes samtidig med, at den offentlige sektor fortsat vil kunne finansiere sine fremtidige forpligtelser (uden at gælden vokser ukontrolleret).

Begrebet finanspolitisk holdbarhed

Figur som viser den finanspolitiske holdbarhedsindikator

Finanspolitikken vurderes overholdbar

Den finanspolitiske holdbarhedsindikator vurderes til 0,4 pct. af BNP. Det svarer til et permanent årligt budgetoverskud på 9,2 mia. kr.

Metode: Makroøkonomisk model

Illustrationsbillede

Vores makroøkonomiske model er udviklet med det formål at vurdere, hvorvidt den offentlige sektors fremtidige indtægter er tilstrækkeligt store til at dække udgifterne. Modellen er velegnet til at foretage langsigtede analyser af økonomien så som betydningen af aldring af befolkningen eller analyser af pensionssystemet.

Læs introduktion til vores makroøkonomiske model DREAM