Illustrationsbillede indhold

Rangering af alle boliger efter grad af udsathed i nabolag

Boligmarkedet

Omkring hver bolig i Danmark defineres et unikt nabolag indeholdende de 1.000 nærmeste naboer. På baggrund af karakteristika på disse 1.000 beboere beregnes et indeks, som rangerer nabolaget i forhold til nabolagene for alle andre boliger i Danmark. Her ud fra kan det betragtes, hvor i Danmark udsatte nabolag er beliggende.

Definition af rangeringsindeks

Der dannes et indeks, som rangerer alle boliger i Danmark efter socioøkonomisk status for det unikke nabolag, den enkelte bolig er beliggende i. Indekset kaldes Socioøkonomisk Nabolag-Indeks (SNI).

Et nabolag defineres til de 1.000 personer, som har bopæl i eller tættest ved den betragtede bolig. For disse 1.000 personer beregnes en gennemsnitlig score ud fra personernes socioøkonomiske status i form af arbejdsmarkedstilknytning, indkomstniveau, uddannelsesniveau og kriminalitetsomfang. Udsatte nabolag har lave værdier, mens de bedrestillede nabolag har høje værdier. Med andre ord vil nabolag have en lav SNI-værdi, hvis nabolaget har en stor andel af beboere, der er dømte, er udenfor arbejdsmarkedet, har lav gennemsnitlig indkomst eller en høj andel af beboere, som ikke har fuldført en uddannelse ud over grundskolen.

Geografisk placering af indeksværdier

Figur 1 nedenfor viser den geografiske placering af det Socioøkonomiske Nabolag-Indeks i henholdsvis 1987 og 2017. I kortet er indekset opdelt i 20 lige store grupper, der hver indeholder fem procent af befolkningen. Farvekodningen går fra rød til mørk lilla. Farven rød er de mest udsatte nabolag og mørk lilla er de bedst stillede nabolag. Boksene i hjørnerne af figuren zoomer ind på de tre største byer: København (øverst til højre), Aarhus (øverst til venstre) og Odense (nederst til venstre). Figur 2 viser udelukkende placeringen af de mest udsatte nabolag og mellemklassen.

 

Figur 1: Geografisk placering af Socioøkonomiske Nabolag-Indeks, 1987 og 2017.