Boligmarkedet

Udsatte boligområder

Illustrationsbillede

Rangering af alle boliger efter grad af udsathed i nabolag

Omkring hver bolig i Danmark defineres et unikt nabolag indeholdende de 1.000 nærmeste naboer.

På baggrund af karakteristika på disse 1.000 beboere beregnes et indeks, som rangerer nabolaget i forhold til nabolagene for alle andre boliger i Danmark.

Her ud fra kan det betragtes, hvor i Danmark udsatte nabolag er beliggende.

Illustrationsbillede

Identifikation af udsatte boligområder

Udsatte boligområder identificeres for perioden 1987-2017 på baggrund af en automatiseret algoritme.

Det findes, at udsatte boligområder generelt er placeret omkring de større byer.

Den geografiske placering af de udsatte boligområder har været nogenlunde stabil over den betragtede 30-årige periode.

Illustrationsbillede

Effekt af bosætning i udsat boligområde

Det undersøges, hvorvidt det påvirker beboerne at bo i et udsat boligområde.

Der findes en negativ effekt på arbejdsmarkedstilknytning, mens der ingen effekt findes på kriminalitetsomfang.