Befolkning

Illustrationsbillede

Størrelsen af den danske befolkning

Vi bliver fortsat flere danskere. De kommende årtier forventes ældre at udgøre en stigende andel af den samlede befolkning.

Illustrationsbillede

Merindvandring fra Ukraine

Betydning af alternative forudsætninger vedrørende udvandring og fertilitet.

Befolkningsfremskrivningen

Befolkningen fremskrives ét år ad gangen ved at skønne over de demografiske bevægelser: Fødte, døde, indvandrede og udvandrede.

Forudsætninger for 2022-fremskrivningen

Fastsættelse af folkepensionsalderen

Illustrationsbillede

Levetiden stiger

Restlevetiden for en 60-årig vurderes at stige med mere end 6,4 år i perioden 2021-2080. Dette er en fortsættelse af en historisk tendens.

Illustrationsbillede

Pensionsalderen følger levetidsstigningen

Folkepensionsalderen fastsættes efter udviklingen i levetiden. Dette medfører, at pensionsalderen øges kraftigt de kommende årtier.

Illustrationsbillede

Samme pensionsperiode på langt sigt

Stigningen i pensionsalderen har til formål at sikre, at pensionsperioden bliver den samme for alle. Dette opnås omkring år 2050.

Metode: Model for demografisk udvikling

Illustrationsbillede

I vores demografiske model vurderes det, hvordan den danske befolkning vil udvikle sig fremadrettet. Befolkningens størrelse øges ved fødsler og indvandring og mindskes ved dødsfald og udvandring. Desuden vurderes befolkningens sammensætning efter blandt andet alder.

Læs introduktion til vores model for befolkningsudviklingen