Arbejdsmarked

Illustrationsbillede

Arbejdsstyrken øges markant de kommende årtier

I perioden 2022-2030 ventes arbejdsstyrken at stige med 55.000 personer. Herefter er stigningen drevet af senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, ligesom demografien bidrager positivt efter 2045.

Illustrationsbillede

Reformerne har virket

Siden årtusindeskiftet er beskæftigelsen øget for de midaldrende og ældre. Arbejdsmarkedsreformerne har sandsynligvis medvirket til stigningen.

For unge er beskæftigelsen uændret, hvis der korrigeres for ændret demografi og studieadfærd.

Fastsættelse af folkepensionsalderen

Illustrationsbillede

Levetiden stiger

Restlevetiden for en 60-årig vurderes at stige med mere end 6,4 år i perioden 2021-2080. Dette er en fortsættelse af en historisk tendens.

Illustrationsbillede

Pensionsalderen følger levetidsstigningen

Folkepensionsalderen fastsættes efter udviklingen i levetiden. Dette medfører, at pensionsalderen øges kraftigt de kommende årtier.

Illustrationsbillede

Samme pensionsperiode på langt sigt

Stigningen i pensionsalderen har til formål at sikre, at pensionsperioden bliver den samme for alle. Dette opnås omkring år 2050.

Metode: Model for arbejdsmarkedstilknytning

Illustrationsbillede

I vores model for arbejdsmarkedstilknytning vurderes det, hvor mange som fremadrettet er i arbejde, er nedslidte og hvor mange, der er gået på pension. Modellen anvendes til analyse af arbejdsmarkedspolitiske tiltag.

Læs en introduktion til modellen for arbejdsmarkedstilknytning